Cena kursu 1200zł zawiera:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych w formie e-learningu
  • niezbędne materiały szkoleniowe
  • zajęcia z pierwszej pomocy z ratownikiem medycznym
  • 10 godzin (zegarowych) zajęć praktycznych
  • egzamin wewnętrzny

Jeździmy motorowerami Yamaha Neos automat i Junak 902 – jak na egzaminie państwowym.

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim (np. quadem).
Kurs można zacząć 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat.

Nasza oferta nie zawiera żadnych ukrytych kosztów.
Jedyne co musisz zrobić dodatkowo to badania lekarskie w cenie 90zł.

Kat. AM