Najtańsze prawko w Poznaniu

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B:

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie może upłynąć czas dłuższy niż 6 miesięcy.

– Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić elementy wybrane losowo z następujących:

– Poziom oleju w silniku

– Poziom płynu chłodzącego

– Poziom płynu hamulcowego

– Poziom płynu w spryskiwaczach

– Działanie sygnału dźwiękowego

– Działanie świateł: pozycyjnych/postojowych, mijania, drogowych, hamowania, cofania, kierunkowskazów, awaryjnych, przeciwmgłowych tylnych

2. Przygotowanie się do jazdy:

Należy pamiętać o właściwym ustawieniu fotela, lusterek, zagłówków i zapięciu pasów bezpieczeństwa i upewnić się czy wszystkie drzwi są zamknięte.

3. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu – „łuk”

Należy płynnie przejechać pasem ruchu do przodu i do tyłu, nie najeżdżając kołem na zewnętrzne linie, pachołki i tyczki.

4. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 20 centymetrów, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

5. Zadania egzaminacyjne wykonywane w ruchu drogowym

Jazda po mieście nie powinna trwać krócej niz 40 minut, w tym czasie egzaminator wydaje polecenia, które należy wykonać (nie mogą być one sprzeczne z obowiązującymi zasadami ruchu):

– Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

– Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi

– Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

– Przejazd przez skrzyżowania: równorzędne, oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo, z sygnalizacją świetlną, na których ruch odbywa się wokół wyspy, dwupoziomowe

– Przejazd przez przejścia dla pieszych

– Parkowanie prostopadłe, skośne lub równoległe

– Przejazd przez torowisko tramwajowe

– Zawracanie

– Wyprzedzanie, omijanie i wymijanie

– Hamowanie awaryjne

UWAGA: egzaminator może zakończyć egzamin po 25 minutach jeżeli wszystkie zadania egzaminacyjne zostaną wykonane bezbłędnie.

Call Now Button