Najtańsze prawko w Poznaniu

Egzamin teoretyczny

 
Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B obejmuje sprawdzanie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania, czynności kontrolno-obsługowych, zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.
 
Zadaniem kursanta jest udzielenie odpowiedzi na 18 pytań wyświetlanych losowo w czasie 25 minut. Aby zaliczyć egzamin należy udzielić co najmniej 16 prawidłowych odpowiedzi.
 
Każde pytanie w teście zawiera trzy odpowiedzi oznaczone literami A, B, C, z których prawidłowa może być jedna, dwie lub wszystkie trzy.
 
Egzamin odbywa się na komputerze przy użyciu konsoli pokazanej poniżej.
 

 
Klawisz „START” umożliwia rozpoczęcie egzaminu zawsze przez wyświetlenie pytań egzaminu próbnego, co pozwala zaznajomić się z obsługą klawiatury i sposobem rozwiązywania testów egzaminacyjnych.
 
Klawisz „ZATWIERDŹ” służy do zatwierdzania zmiany kategorii prawa jazdy i wyświetlenia na ekranie właściwych dla danej kategorii pytań egzaminacyjnych na ekranie.
 
Klawisz „KONIEC” umożliwia podjęcie następujących decyzji:
 
– Rezygnację z egzaminu przed jego rozpoczęciem
 
– Zakończenie egzaminu próbnego przez kandydata
 
– Zakończenie egzaminu przed upływem określonego czasu
 
Klawisz „ZMIANA KATEGORII” daje możliwość przejścia do pytań egzaminacyjnych na inną kategorię prawa jazdy (jeżeli kandydat zdaje na więcej niż jedną kategorię, np. B+A)
 
Klawisz „POPRZEDNIE” powoduje:
 
– Powrót do poprzedniego pytania i jego ponowne wyświetlenie
 
– Wybór odpowiedniej kategorii po naciśnięciu klawisza „ZMIANA KATEGORII”
 
Klawisz „TAK” umożliwia potwierdzenie nieodwracalnych decyzji (np. rozpoczęcie lub zakończenie egzaminu)
 
Klawisz „NASTĘPNE” powoduje:
 
– Przejście do następnego pytania
 
– Wybór odpowiedniej kategorii po naciśnięciu klawisza „ZMIANA KATEGORII”
 
Klawisz „NIE” umożliwia potwierdzenie nieodwracalnych decyzji (np. rozpoczęcie lub zakończenie egzaminu)
 
Klawisze „A, B, C” umożliwiają udzielenia odpowiedzi na pytanie. Naciśnięcie klawisza powoduje zmianę tła pola odpowiedzi (z białego na czarne). Oznacza to, że system zarejestrował odpowiedź. Jeśli tło pozostaje białe, trzeba wcisnąć klawisz ponownie).

Call Now Button